Disseny de l’hort del Consell Comarcal

L’hort està destinat a un nombre de 15-20 persones amb una gestió comunitària i col·laborativa. Per tant, el disseny de l’hort es realitza d’acord amb aquestes característiques.

La ubicació d’aquest hort és dins de les instal·lacions del Consell Comarcal del Vallès Occidental i més concretament en una zona de jardins on no hi ha hagut cap hort anteriorment. Per tant les primeres tasques a realitzar són les de preparació del terreny amb mitjans mecànics (tractor, desbrossadora i motocultor) i manuals (fanga i aixada). D’aquesta manera, es desherba i es treballa la terra perquè sigui viable de cara als futurs cultius.

Seguidament, s’incideix en dues de les qüestions més importants: la fertilitat i l’aigua. Per poder assegurar el benestar i salut de les plantes hortícoles, es procedeix a la incorporació de fems compostats d’ovella.

Es realitza la delimitació de l’hort i el seu disseny segons les necessitats i objectius del projecte. En aquest cas concret, l’hort és comunitari, per tant, es dissenyen els bancals productius per cada família hortícola (solanàcies, cucurbitàcies, crucíferes…).
Seguint el disseny dels bancals es perfila el sistema de reg automàtic per goteig.

S’instal·la una tanca perimetral al voltant de l’hort per impedir l’accés per part d’animals salvatges (senglars, guineus, gats..) que poden malmetre els cultius de l’hort. Les instal·lacions del Consell Comarcal disposen d’un espai destinat a magatzem d’eines.

Forma part de la comunitat de L'Ortiga.

En el butlletí rebràs les novetats de les cistelles ecològiques i les notícies més rellevants de les activitats i nous projectes de L’Ortiga.