L’Ortiga, Productes Ecològics S.L.,  d’ara en endavant L’Ortiga

La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc Web L’Ortiga és propietat exclusiva de L’Ortiga i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol classe d’utilització del contingut d’aquest lloc Web, incloses la reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial del mateix, sense consentiment de L’Ortiga.

L’Ortiga es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i continguts del web en qualsevol moment, no assumint responsabilitat alguna sobre la seva actualització. Així mateix, L’Ortiga es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, podent fer ús de tal facultat sense previ avís.

L’Ortiga exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per causa de problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de L’Ortiga o de webs de tercers.

L’Ortiga garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de L’Ortiga. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l’exclusiva responsabilitat de L’Ortiga, creada per a facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta així com per a informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, l’usuari podrà en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de L’Ortiga enviant un e-mail a: delhortacasa@lortiga.cat i/o formacio@lortiga.cat