DESCOBRIM LA TORRE NEGRA

Cicle Mitjà

A l’espai del parc rural de la Torre Negra trobem un paisatge anomenat “mosaïc d’ambients”, en el que conflueixen camps de cultiu, vegetació de riera, prats secs (conreus abandonats), arbredes de pi amb boscos molt joves d’alzina… és el llegat d’una història que ha anat modelant el paisatge a partir de la interacció entre la població de cada època i l’entorn.

Farem un recorregut pel parc rural de la Torre Negra (vall de Gausac i una mica de vall de can Gordi) per conèixer els diferents paisatges que trobem a l’espai, relacionant-los amb moments històrics lligats a història recent de Sant Cugat (camp agrícola, bòbila, pi d’en Xandri, alzinar).

Els infants estaran organitzats amb equips d’investigadors. A cada equip hi trobarem: un historiador, un botànic, un rastrejador d’animals, un rastrejador d’humans i un guia. D’aquesta manera, a través del treball cooperatiu, cada grup anirà descobrint per sí sol les característiques paisatgístiques, històriques i de flora i fauna de l’entorn.

Finalment, integrarem la informació obtinguda durant tota la sortida amb altres informacions que relacionen la història, els paisatges i la natura. Provarem de construir conjuntament el sistema natural i agrícola i així les relacions entre les persones, la natura i els aliments.

torrenegra

Activitats similars: