Disseny de l’hort municipal de Masquefa

Els horts municipals de Masquefa tenen com a objectiu fomentar l’autoabastiment dels aliments frescos de l’hort, promoure el respecte pel medi ambient i el coneixement del món rural més proper, impulsant alhora la participació ciutadana i la cohesió social.

El terreny on s’ubiquen els horts és propietat de l’Ajuntament de Masquefa. És un solar abandonat sense tanca perimetral situat a l’antiga depuradora de Masquefa.

La primera fase d’aquest projecte és la preparació del terreny amb mitjans mecànics (retroexcavadora i fresa amb tractor) per tal d’anivellar-lo, alhora es duu a terme l’habilitació del terreny pel seu correcte drenatge.
Durant aquesta fase se’n retiren els objectes no vàlids per al cultiu, com roques, soques, arrels d’arbres.

Es valoren aspectes claus que condicionen la viabilitat de l’hort municipal, així com la topografia, la biodiversitat funcional, l’accessibilitat, entre d’altres. 
Seguidament, incideix en dues de les qüestions més importants: la fertilitat i l’aigua. Es procedeix a la realització de les analítiques pertinents i com a conseqüència s’elabora un pla de fertilitat. Es realitza la delimitació i parcel·lació segons les necessitats i objectius del projecte d’horts municipal. Seguint el disseny de parcel·les es perfila el sistema de reg automàtic per goteig.

Forma part de la comunitat de L'Ortiga.

En el butlletí rebràs les novetats de les cistelles ecològiques i les notícies més rellevants de les activitats i nous projectes de L’Ortiga.